You are here: Home » Ünlü Sözleri » Neyzen Tevfik (1879 – 1953) Resimli Sözler

Neyzen Tevfik (1879 – 1953) Resimli Sözler

En güzel ve Anlamlı Neyzen Tevfik Resimli Sözleri. Görseller resimlisozler.net tarafından tasarlanmıştır. 
Facebook , Google Plus , İnstagram , Twitter – Pinterest paylaşımları için seçilmiş en güzel ve anlamlı resimli sözler.
Neyzen Tevfik Sözleri

Tevfik Kolaylı, ya da yaygın bilinen adıyla Neyzen Tevfik, taşlamalarıyla tanınan Türk neyzen ve şairdir. Taşlama kitaplarının yanı sıra, çeşitli taksimler ve saz semailerinin bestecisi olarak da bilinir. 

Vikipedi

Öleceğiz bir gün, gömecekler. Birkaç gün övecekler, sonra kalan malını bölecekler; hatta memnun kalmayıp üstüne bir de sövecekler.


Dünya dönüyor, ben de dönüyorum, Allah ahengimizi bozmasın.


Aslında, hayat bize her zaman ikinci şansı verir, adına da ‘Yarın’ denir.


Bazı insanları sebepsiz seversin, bazılarına bin sebep arar, yine sevemezsin..


Kime sordumsa seni doğru cevap vermediler; 
Kimi alçak, kimi hırsız, kimi deyyus! dediler… 
Künyeni almak için, partiye ettim telefon: 
Bizdeki kayda göre, şimdi o mebus dediler!..


Güççedir bu fakiri aldatmak.
Yüzdürüp, sonra kündeden atmak
Gözünü aç da sen bana bir bak! 
Ben senin itibarını si.eyim!


Gel dese de bakma bencil aşına,
Bir fırsat arar da kakar başına…


Yüksek mevki çok oldu gözümden düşeli,
Bunların hiçliğini ben bilerek öğrendim.
Şimdi de kalmadı nakdin nazarımda kadri,
Kirli ellerde görünce, paradan iğrendim.


Feleğin uğradımsa vartasına, 
Sı.ayım ağzının ta ortasına;
Bunu yazsın cihan da hartasına;
Kıtaat u bihârını si.eyim


Ey bana kendini büyük tanıtan. 
Hâlime bak da varlığından utan!


Farkı yoktur aşıkların sağırdan.


Öpüldükçe bu levs-alud etekler,
Bükülmez bir zaman hain bilekler,
Dualar, hüsn-i niyetler, dilekler,
Şifa-bahş olmadı gitti emekler. 
Bu milletten beka her kim ki bekler.
Güler ahvaline itler, eşekler.
___________________________________
Levs-alud : pisliğe bulaşmış
Şifa-bahş : şifa veren, iyileştiren


Hayat, çatlak bardaktaki suya benzer. 
İçsen de tükenir içmesen de. Bu yüzden hayattan tat almaya bak. 
Çünkü yaşasan da bitecek yaşamasan da…


Kâbe’den maksadın varmaktır yâra,
Kör gibi tapınma, kara duvara,
Hızır’ı ararsan kendinde ara,
Bulamadım gibi rezalet etme.


Düzelmeyen şu alemin işini 
Ulu Tanrı’m olan nura bıraktım, 
Sabreyledim, kırk yıl sıktım dişimi, 
Gün görmeyi Nefh-i Sûra bıraktım.


Izdırap elimde bir asa gibi
Bu çile çölünde yürüyenim ben
Şu ömrüm çürümüş bir aba gibi
Ucundan tutup sürüyenim ben.


Asrın yeni bir ilkesi var, hak kapanındır.
Söz haykıranın, mantık ise şarlatanındır.
Geçmez ele bir mevki, kavuk sallamayınca,
Makam mevki pezevenk puşt olanındır!


Ben sana bok demem Boklar duyar ar eder.
Bir zerren düşse boka Onu da mundar eder.
Tanrı senin hamurunu Necasetle yoğurmuş,
Anan seni s*çar iken Yanlışlıkla doğurmuş.


Her ne yap yap becerip izzet-i nefsinle geçin
Kimseden bekleme yardım iki el bir baş için

0Shares

Bir Cevap Yazın