You are here: Home » BİLİM ADAMI SÖZLERİ » Halil İnalcık Resimli Sözler (1916-2016)

Halil İnalcık Resimli Sözler (1916-2016)

Bu Sayfa geçtiğimiz Yıllarda 25 Temmuzda Kaybettiğimiz Usta Tarihçi Halil İnalcık Anısına Düzenlenmiştir.

Halil İnalcık, Türk tarih profesörü. Eserleriyle Osmanlı-Türk tarihine hem siyasî ve ekonomik konularda hem de kültür ve medeniyet tarihi alanında orijinal katkılarda bulunmuş bir bilim adamıdır. 

Doğum tarihi: 26 Mayıs 1916, İstanbul
Ölüm tarihi ve yeri: 25 Temmuz 2016, Ankara
Lakap: Tarihçilerin Kutbu

Vikipedi

Aşağıdaki sözler alıntılardan oluşuyor. Görseller ise resimlisozler.net‘e aittir. İzinsiz kullanım telife tabidir. İsim vererek ve alıntı yaparak dilediğiniz mecrada paylaşabilirsiniz.

Halil İnalcık Sözleri

Bizim Disiplinimiz, Zamansız ve Mekânsız Genellemeler Yapmak Değil, Zaman ve Mekân İçinde Olayları İncelemektir.

Devlet Kurmak, İnsan Olmanın Getirdiği Bir Zorunluluk ve İnsanlık Tarihinin En Temel İlerlemesi Hatta Bu İlerlemenin Başlangıç Noktasıdır.

Müslümanlar İçin Bir Ülke Bir Kez Darülislam’ın Parçası Olmuşsa, Orası Daima İslam Ülkesi Sayılmaktadır ve Buranın Kaybının Geçici Bir Kayıp Olduğuna İnanılmıştır.

“Modern İlme İnanan Müslüman, Bilgisiz Bir Müslüman’dan Yüz Kere Daha Müslüman’dır.”

Herkes Dünya Hırsına ve Gösterişine Kapılmış, Sanat ve İlim Gibi Değerlere Sırtını Çevirmiş.

“Bir Misyon Sahibi Olmak Mühimdir Hayatta. Bir Gaye İçin Çalışmak… İnsanın Enerjisini Bir Noktada Yoğunlaştırmak İçin Çalışması…”

Akıllı Hükümdar, Kendi Egemenliğini Korumak ve Gücünü Artırmak İstiyorsa, Reayaya Adaletle Muamele Etmeli, Zulümden Kaçınmalıdır: 

Türkler, Tarihleri Boyunca İleri Medeniyetleri Benimsemekte Daima Büyük Esneklik Göstermişlerdir.

Tarikatlar, Yeraltı Örgütleri, Asla Gerçek İslam’ı Temsil Etmez. Siyasilerimiz Konuşurken, Hüküm Verirken Dikkatli Olmalıdırlar.

Abartmasız Görünen Gerçek Şudur Ki, Türk Milleti Birbirini Anlamayan, Anlamak İstemeyen, Zihniyeti, Değer Sistemi, Yaşam Tarzı, Dili, Giyim-Kuşamı, Selamlaşması Bile Farklı İki Ayrı Toplum Haline Gelmiştir. Tehlikeli Olan Şey, Bu İki Toplumun Birbirini Anlamak İstememesi ve Siyasi İktidarı Ele Geçirip Ötekini Baskı Altına Almaya Çalışmasıdır.

“Feodaliteyi Mahveden Top Ateşidir ve Bunda Teknolojik Bakımdan En Büyük Başarı Fatih Sultan Mehmet’e Aittir.”

Yer Adlarının Değiştirilmesi Tarihe İhanettir.

“Türklük Benliğini Tarih Yaratmıştır. O Tarih Geri Döndürülemez.”

Atatürk, Yalnız Büyük Bir Askerî Stratejist Değil, Aynı Zamanda Usta Bir Siyaset Stratejistidir.

Baştan Aşağı Tarih, İnsanoğlunun Bir Dramıdır.

Bir Cevap Yazın